Bli medlem

Så här blir du medlem:
Medlemskap i Mullhyttans bygdeförening för år 2024
kostar 150 kr för vuxen respektive 250 kr för familj (två vuxna samt barn t.o.m 16 år).
Medlemsavgiften kan du antingen swisha till 123 520 15 61
(eller genom att skanna QR-koderna nedan).

Alternativt betala in till bankgiro 5237-1325.
Ange namn på dem medlemskapet avser.

Vill du engagera dig?

Är du intresserad av att bli aktiv i bygdeföreningen är du välkommen att höra av dig till
Elin Nilsson på tel. 070-35 85 155 eller e-post: elin.nilsson.mbf@gmail.com